คำถามทั่วไปเกี่ยวกับประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคืออะไร

คือความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว หรืออยู่ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวครับ

ทำไมต้องทำประกันการเดินทาง

เป็นการป้องกันตัวเองและคนที่เดินทางด้วยขณะที่เราเดินทางครับ เช่นเกิดอุบัติเหตุ ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือเลวร้ายสุดในกรณีเสียชีวิต รวมถึงจ่ายค่าชดเชยต่างๆ เช่นความล่าช้าของเที่ยวบินด้วย

ผู้ซื้อประกันการเดินทางต้องอายุเท่าไหร่

แล้วแต่นโยบายของบริษัทประกันนั้นๆ ครับ สำหรับ AXA แล้วการรับประกันการเดินทางแบบรายบุคคลจะรับประกันที่อายุ 1 - 75 ปี สำหรับแผนซิลเวอร์(แผน 1) และอายุ 1 - 70 ปี สำหรับแผนแพลตทินัม(แผน 2)

ก่อนทำประกันการเดินทางต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง แต่ถ้ามีความเจ็บป่วยอยู่ก่อนควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบไว้ครับ เพราะแต่ละบริษัทประกันก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ต่างกันไป

ประกันการเดินทางคุ้มครองโรคประจำตัวหรือไม่

ประกันการเดินทางไม่คุ้มครองโรคประจำตัวครับ แต่ยังสามารถซื้อได้นะ เพื่อคุ้มครองความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ประเทศใดบ้างที่ประกันการเดินทางไม่คุ้มครอง

ประกัันการเดินทางแต่ละบริษัทจะมีการยกเว้นที่ต่างกันครับ สำหรับประกันการเดินทาง AXA จะไม่คุ้มครองในประเทศต่างๆ ดังนี้ครับ คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย ซีเรีย ยูเครน เบลารุส โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ สาธารณรัฐคองโก ซิมบับเว และเนปาล หรือประเทศที่ได้รับการคว่ำบาตรโดย UN สหรัฐอเมริกา หรือ EU ด้วยครับ

ซื้อประกันการเดินทางรายปีได้หรือไม่

AXA มีประกันการเดินทางรายปีครับ ส่วนใหญ่จะมีไว้สำหรับคนที่ไปเรียนต่อครับ

ประกันการเดินทางสามารถเลื่อนวันเดินทางได้หรือไม่

เลื่อนได้ครับ แต่ต้องบอกให้บริษัทประกันรู้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางตามกรมธรรม์นะครับ

ระยะเวลาคุ้มครองประกันการเดินทางเป็นอย่างไร

คืือวันเดินทางไป - กลับครับ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันการเดินทางได้หรือไม่

เปลี่ยนแปลงได้ โดยแจ้งกับบริษัทประกันก่อนวันเดินทางครับ

คำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองความเสียหายระหว่างการเดินทางและอยูุ่ในต่างประเทศเลยครับ จะครอบคลุมการยื่นวีซ่า ค่ารักษาพยาบาล สัมภาระ เสียชีวิต รวมไปถึงค่าชดเชยต่างๆ ครับ

ประกันการเดินทางช่วยยังไงถ้าเจ็บป่วยอยู่ต่างประเทศ

ช่วยค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยครับ

ค่ารักษาพยาบาลของประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง

คุุ้มครองตามกรมธรรม์ครับ จะมีทั้งการช่วยเหลือฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องในกรณีผู้ป่วยใน

ประกันการเดินทางช่วยเราได้อย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ

เบื้องต้นเลยคือช่วยในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยครับ

เมื่อประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศแจ้งประกันการเดินทางอย่างไร

สำหรับ AXA จะมีเบอร์ตรงครับคือโทร 02 2118 111

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรบ้างในกรณีเสียชีวิต

มีการช่วยค่าขนส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศครับ

ถ้าสัมภาระหายเนื่องจากความประมาท ประกันการเดินทางคุ้มครองหรือไม่

ประกันการเดินทางคุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินและสัมภาระโดยการขนส่ง การจี้ปล้น ชิงทรัพย์ต่างๆ ครับ ถ้าวางทิ้งไว้แล้วลืมเองประกันช่วยไม่ได้เลยครับ

คำถามเกี่ยวกับการเคลมประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเคลมทีหลังใช่หรือไม่

ใช่ครับ เพราะค่าเงินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยากจะคิดเป็นจำนวนเป๊ะๆ ไว้ก่อนได้ครับ

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันการเดินทางอย่างไร

แจ้งยกเลิกกับบริษัทที่ซื้อประกันการเดินทางครับ แต่จะได้เงินคืนในกรณีที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่านเท่านั้นนะครับ

เคลมประกันการเดินทางใช้เอกสารอะไรบ้าง

"AXA มีบริการแจ้ง เคลมประกันการเดินทางออนไลน์ครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลย เอกสารก็ตามที่ระบุไว้ในเว็บเลยครับ

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรถ้าเสียชีวิตระหว่างการรักษาพยาบาลหรือพักฟื้น

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรถ้าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุขณะอยู่ต่างประเทศ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

ประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรถ้าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวขณะอยู่ต่างประเทศ

ช่วยเหลือค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย

ประกันการเดินทางจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพทย์แผนโบราณ หรือแพทย์ทางเลือกหรือไม่

ถ้าเจ็บป่วยในที่ทุรกันดาร จำเป็นต้องได้รับการรักษาเบื้องต้นก่อนการเคลื่อนย้ายไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน AXA ก็ยังคุ้มครองนะครับ

คำถามเกี่ยวกับการซื้อ

ซื้ื้อประกันการเดินทางออนไลน์ยังไง

ปรึกษา Frank ที่นี่ หรือโทร 02 106 5800 ได้เลยครับ

ซื้อประกัันการเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถ้าซื้อออนไลน์ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยครับ เป็นการกรอกเองรับผิดชอบตัวเอง ดังนั้นขอให้ละเอียดมากๆ ในขั้นตอนการกรอกนะครับ

ประกันการเดินทางราคาเท่าไหร่

แล้วแต่แผนประกันที่เราเลือกเลยครับ จะเป็นไปตามจำนวนวัน สำหรับ AXA เริ่มต้นที่ 240 บาท คุ้มค่ามากครับ

ควรซื้อประกันเดินทางเมื่อไหร่

ซื้อก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมงครับ

 
ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161