เคลมประกันการเดินทาง

เคยสงสัยกันมั้ยครับ ว่าถ้าเราซื้อประกันอุบัติเหตุแล้ว ประกันอุบัติเหตุช่วยอะไรเราได้บ้าง และเราจะเคลมประกันอุบัติเหตุยังไงดี

เคลมง่ายๆ
ให้ Frank ช่วยนะครับ

ประกันการเดินทางส่วนใหญ่ ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเคลมหลังจากกลับถึงไทยแล้วภายใน 30 วันครับ ซึ่งตรงนี้เองหลายๆ คนก็ยังสงสัยว่าทำยังไงให้การเคลมประกันการเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่าย และทันใจคุณ

เตรียมตัวอย่างไรในการเคลมประกันการเดินทาง


 1. เก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริงค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทุกอย่างให้เรียบร้อย
 2. เตรียมเอกสารที่ใช้เคลมประกันการเดินทางให้พร้อม
 3. ติดต่อ AXA เพื่อแจ้งเคลมตามช่องทางที่บอกไว้ได้เลย
 4. ส่งเอกสารทุกอย่างให้ AXA ภายใน 30 วันหลังวันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือหลังวันเดินทางกลับนั่นเอง
 5. AXA จะดำเนินการคืนเงินที่เคลมไปภายใน 15 วันทำการ หลังจากตกลงกันได้เรียบร้อย และได้รับเอกสารครบครับ

แจ้งเคลมประกันการเดินทางผ่านช่องทางไหนได้บ้าง


เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกันการเดินทาง


เอกสารทั่วไปใช้ในการเคลมประกันการเดินทางทุกกรณี
 • ใบแจ้งเคลม
 • ตารางการเดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book Bank) ที่ใช้รับค่าสินไหม
เอกสารสำหรับการเคลมประกันการเดินทางในกรณีต่างๆ เคลมประกันการเดินทาง กรณีเสียชีวิต
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบมรณบัตร
 • รายงานชันสูตรและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
 • เอกสารอื่นๆ ถ้าบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
เคลมประกันการเดินทางค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
 • เอกสารอื่นๆ ถ้าบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
เคลมประกันการเดินทาง กรณีเดินทางล่าช้า
 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
 • หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
เคลมประกันการเดินทาง ตกเครื่อง
 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
 • หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
 • ใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
เคลมประกันการเดินทาง สัมภาระล่าช้า
 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
 • ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
 • หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
เคลมประกันการเดินทาง สัมภาระสูญหาย
 • บันทึกประจำวันตำรวจ
 • หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้Œขนส่งหรือผู้Œจัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 0 2206 5488

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีควรแจ้งเคลมภายใน 24 ชั่วโมง โปรดเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและใบเสร็จรับเงินทั้งหมดไว้ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเคลมครับ

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161