1. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์

 • การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 • การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์ที่ไม่ได้เกิดจาหอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ ที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ ที่เกิดจากฉีดขาด หรือระเบิด เว้นแต่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • ความเสียหายที่เกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ ยกเว้นบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร

2. การยกเว้นการใช้

 • การใช้รถยนต์นอกอณาเขตที่คุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

3. การยกเว้นการใช้อื่นๆ

 • การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • การใช้รถยนตน์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
วิธีการชำระเงิน
ร่วมมือกับ

ติดต่อแฟ้รงค์

Frank

ประกันรถยนต์

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance