นอกจากความคุ้มครองประกันรถยนต์ตามกรมธรรม์หลักที่เราต่ออายุประกันรถยนต์กันตามปกติแล้ว ตอนนี้เรายังมีความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการในแบบของเราเองแล้วด้วย ความคุ้มครองที่ว่านั้นจะเน้นไปที่การชดเชยค่าเสียหายต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง

- ชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ

- ประกันการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถ

- ชดเชยการเสื่อมมูลค่าของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

- ชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ

- ชดเชยค่าเสียหายของยาง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น

ส่วนรายละเอียดของแต่ละความคุ้มครองนั้นเป็นอย่างไร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

1 - คุ้มครองค่าเดินทางระหว่างซ่อม (Exclusive Add-ons Travel Allowance)

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมจากการประกันภัยรถยนต์ทุกชั้นที่ชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถทั้งฝ่ายผิดและถูก และการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถด้วย

2 - คุ้มครองค่าเสื่อมรถยนต์ (Exclusive Add-ons for Depreciation)

เน้นคุ้มครองค่าเสื่อมราคาของรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุและค่าซ่อมรถ

3 - คุ้มครองทรัพย์สินในรถที่ถูกโจรกรรม (Exclusive Add-ons for Asset Coverage)

เพื่อความสบายใจเวลาที่เราทิ้งทรัพย์สินไว้ในรถแล้วถูกโจรกรรม หรือในกรณีที่รถยนต์สูญหาย

4 - คุ้มครองชดเชยรายได้ (Exclusive Add-ons for Daily Income Compensation)

เน้นการชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุรายวันเพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง

5 - คุ้มครองยาง น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น (Exclusive Add-ons for Trie & Liquid in Car)

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากยางรถยนต์ น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นในรถของเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

6 - คุ้มครองค่าปลอบขวัญ (Exclusive Add-ons for Consolatory Compensation)

เน้นความคุ้มครองสำหรับฝ่ายถูกและเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่คาดคิด

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161