ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

เราจะมาพูดถึงความคุ้มครองหลักกัน

โพสต์โดย พินวา
หมวดหมู่ กูรูประกันรถ
#ประกันรถยนต์ #ความคุ้มครองประกันรถ #ประเภทความคุ้มครองที่เหมาะกับรถ #เลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับรถยนต์

เช็คเบี้ยฟรี! ใน60 วินาที

ค้นหาเบี้ยประกัน

อ่านเร็วๆ


  • ประกันแต่ละชั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่างกัน
  • ประกันชั้น 1ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ราคาแพงที่สุด
  • ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองเทียบเท่าประกันชั้น 1 แต่มี่เงื่อนไขคือต้องระบุคู่กรณีได้
  • ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองน้อย ซ่อมรถเราให้เฉพาะกรณีที่ระบุคู่กรณีได้ เหมาะกับรถที่ไม่ค่อยใช้งาน
  • การเลือกชั้นประกันรถยนต์ควรเลือกจากอายุรถ ความชำนาญในการขับ และความเสี่ยงในการใช้งานของเรา
ความคุ้มครองประกันรถยนต์-ประกันแต่ละชั้นคุ้มครองอะไร
 

ความคุ้มครองประกันรถยนต์คืออะไร

คือการที่บริษัทประกันรถยนต์จะออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถคันที่ทำประกันไว้ แทนเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ทำประกัน บุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ตามทุนประกันที่ทำไว้ ซึ่งความคุ้มครองมี 2 แบบ คือ

ความคุ้มครองหลัก/ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

คือการดูแลค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันตามแทนเจ้าของรถที่ซื้อประกันรถยนต์ไว้ ซึ่งจะจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อม ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการทางกฎหมาย ค่าชดเชยหรือค่าทดแทนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับรถ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อคู่กรณี ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน คือให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีทั้งรักษาพยาบาล และซ่อมรถ ไม่รวมความคุ้มครองของ พรบ. นะ

ความคุ้มครองต่อรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

ประกันรถยนต์จะครอบคลุมการซ่อมจากอุบัติเหตุทั้งรถเราและรถคู่กรณี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ส่วนการสูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ ประกันชั้น 1 บางบริษัทเท่านั้นที่รับประกัน

ความคุ้มครองเสริม/ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คือความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาจากประกันรถยนต์ที่ซื้อไว้อยู่แล้ว เพื่อดูแลชีวิตแลัะทรัพย์สินด้านอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์หลัก

ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพทั้งถาวรและชั่วคราว ในวงเงิน และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองนี้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกรมธรรม์ของเจ้าของรถผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองในการต่อสู่คดี

ถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นมา แล้วผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก ประกันจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งขั้นตอนการต่อสู้คดีไปจนถึงการประกันตัว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครองประกันรถยนต์


คำถามที่พบบ่อยเรื่องความคุ้มครองของประกันรถยนต์

ทำอย่างไรจึงจะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ ความคุ้มครองจากประกันรถยนต์จะได้รับทันทีที่ตกลงกับบริษัทประกันรถยนต์แล้วเรียบร้อย ซึ่งตอนซื้อขายกันทางบริษัทประกันจะถามว่า จะให้คุ้มครองทันทีหรือไม่ หากตกลงแล้ว ชำระเงินเรียบร้อย ก็มักจะได้รับความคุ้มครองทันที เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงเป็นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุหรือต้องการเคลมก็แค่ติดต่อบริษัทประกันแจ้งให้ดำเนินการ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น 1 คิดค่าเสียหายจากความประมาท เป็นค่า Excess กรณีละ 1,000 บาท ส่วนต่างประกันจ่ายให้ เช่นขับชนเสาไฟฟ้า ค่าเสียหาย 100,000 บาท ผู้เอาประกันจ่ายเอง 1,000 ที่เหลือประกันจ่ายหมด (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) รถที่อยู่ในสงคราม สงครามกลางเมือง การจราจล การถูกวัตถุปรมณูหรือรังสี โดนกัมมันตภาพรังสี การใช้รถยนต์นอกเขตคุ้มครอง การใช้อย่างผิดกฎหมาย ใช้แข่งขัน เมาแล้วขับ คนที่ยืมหรือเช่าไปขโมยรถ หรือจำนำแล้วถูกยึด

ค่าความเสียหายส่วนแรกคืออะไร ประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองหรือไม่ ค่าความเสียหายส่วนแรกคือค่าใช้จ่ายที่เจ้าของรถสัญญากับบริษัทประกันว่าจะรับผิดชอบเอง หากขับขี่อย่างประมาทหรือไม่มีคู่กรณี ค่าความเสียหายส่วนแรกมี 2 แบบคือค่าความเสียหายแบบ excess ซึ่งมีแต่ในประกันชั้น 1 จ่ายครั้งละ 1,000 ต่อครั้งในกรณีเคลมสด หรือ 6,000 บาทต่อครั้งหากมีการเคลมรอบคัน และ Deductible ที่เลือกเป็นส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทต่อปี หากเกิดเหตุให้ต้องเคลมเจ้าของรถจะจ่ายเท่านี้ ส่วนต่างประกันจะเป็นผู้จ่าย

ความคุ้มครองเมื่อไม่มีคู่กรณีมีอะไรบ้าง หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากความประมาท คือไม่มีคู่กรณี ระบุคู่กรณีไม่ได้ ต้องเจ้าของรถที่ทำประกันไว้ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ประกันจะจ่ายส่วนต่างให้ แต่สำหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายไฟไหม้บริษัทประกันจะรับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

ความคุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายผิดมีอะไรบ้าง ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด ก็ยังได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์อยู่นะ ทั้งค่าซ่อมรถ ค่าชดเชยอื่นๆ ที่จ่ายให้คู่กรณีหรือบางที่อย่างประกันรถยนต์ชั้น 1 ทุกแพคเกจจาก Frank ก็มีค่าเดินทางระหว่างซ่อมให้ด้วยนะ


 

เกี่ยวกับ พินวา

Content Writer ผู้รักการเขียน ชอบแมว และการท่องเที่ยว สนใจการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมั่นว่าจะแบ่งปันเรื่องที่พบทั้งประกันรถยนต์ การท่องเที่ยว หรือสิ่งต่างๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161