ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

เราจะมาพูดถึงความคุ้มครองหลักกัน

โพสต์โดย พินวา
หมวดหมู่ กูรูประกันรถ
#ประกันรถยนต์ #ความคุ้มครองประกันรถ #ประเภทความคุ้มครองที่เหมาะกับรถ #เลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับรถยนต์

เช็คเบี้ยฟรี! ใน60 วินาที

ค้นหาเบี้ยประกัน

อ่านเร็วๆ


  • ประกันแต่ละชั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่างกัน
  • ประกันชั้น 1ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ราคาแพงที่สุด
  • ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองเทียบเท่าประกันชั้น 1 แต่มี่เงื่อนไขคือต้องระบุคู่กรณีได้
  • ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองน้อย ซ่อมรถเราให้เฉพาะกรณีที่ระบุคู่กรณีได้ เหมาะกับรถที่ไม่ค่อยใช้งาน
  • การเลือกชั้นประกันรถยนต์ควรเลือกจากอายุรถ ความชำนาญในการขับ และความเสี่ยงในการใช้งานของเรา
ความคุ้มครองประกันรถยนต์-ประกันแต่ละชั้นคุ้มครองอะไร
 

ความคุ้มครองประกันรถยนต์คืออะไร

คือการที่บริษัทประกันรถยนต์จะออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถคันที่ทำประกันไว้ แทนเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ทำประกัน บุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ตามทุนประกันที่ทำไว้ ซึ่งความคุ้มครองมี 2 แบบ คือ

ความคุ้มครองหลัก/ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

คือการดูแลค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันตามแทนเจ้าของรถที่ซื้อประกันรถยนต์ไว้ ซึ่งจะจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อม ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการทางกฎหมาย ค่าชดเชยหรือค่าทดแทนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับรถ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อคู่กรณี ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน คือให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีทั้งรักษาพยาบาล และซ่อมรถ ไม่รวมความคุ้มครองของ พรบ. นะ

ความคุ้มครองต่อรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

ประกันรถยนต์จะครอบคลุมการซ่อมจากอุบัติเหตุทั้งรถเราและรถคู่กรณี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ส่วนการสูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ ประกันชั้น 1 บางบริษัทเท่านั้นที่รับประกัน

ความคุ้มครองเสริม/ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คือความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาจากประกันรถยนต์ที่ซื้อไว้อยู่แล้ว เพื่อดูแลชีวิตแลัะทรัพย์สินด้านอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์หลัก

ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพทั้งถาวรและชั่วคราว ในวงเงิน และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองนี้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกรมธรรม์ของเจ้าของรถผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองในการต่อสู่คดี

ถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นมา แล้วผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก ประกันจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งขั้นตอนการต่อสู้คดีไปจนถึงการประกันตัว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครองประกันรถยนต์


คำถามที่พบบ่อยเรื่องความคุ้มครองของประกันรถยนต์

ทำอย่างไรจึงจะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ ความคุ้มครองจากประกันรถยนต์จะได้รับทันทีที่ตกลงกับบริษัทประกันรถยนต์แล้วเรียบร้อย ซึ่งตอนซื้อขายกันทางบริษัทประกันจะถามว่า จะให้คุ้มครองทันทีหรือไม่ หากตกลงแล้ว ชำระเงินเรียบร้อย ก็มักจะได้รับความคุ้มครองทันที เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงเป็นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุหรือต้องการเคลมก็แค่ติดต่อบริษัทประกันแจ้งให้ดำเนินการ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น 1 คิดค่าเสียหายจากความประมาท เป็นค่า Excess กรณีละ 1,000 บาท ส่วนต่างประกันจ่ายให้ เช่นขับชนเสาไฟฟ้า ค่าเสียหาย 100,000 บาท ผู้เอาประกันจ่ายเอง 1,000 ที่เหลือประกันจ่ายหมด (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) รถที่อยู่ในสงคราม สงครามกลางเมือง การจราจล การถูกวัตถุปรมณูหรือรังสี โดนกัมมันตภาพรังสี การใช้รถยนต์นอกเขตคุ้มครอง การใช้อย่างผิดกฎหมาย ใช้แข่งขัน เมาแล้วขับ คนที่ยืมหรือเช่าไปขโมยรถ หรือจำนำแล้วถูกยึด

ค่าความเสียหายส่วนแรกคืออะไร ประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองหรือไม่ ค่าความเสียหายส่วนแรกคือค่าใช้จ่ายที่เจ้าของรถสัญญากับบริษัทประกันว่าจะรับผิดชอบเอง หากขับขี่อย่างประมาทหรือไม่มีคู่กรณี ค่าความเสียหายส่วนแรกมี 2 แบบคือค่าความเสียหายแบบ excess ซึ่งมีแต่ในประกันชั้น 1 จ่ายครั้งละ 1,000 ต่อครั้งในกรณีเคลมสด หรือ 6,000 บาทต่อครั้งหากมีการเคลมรอบคัน และ Deductible ที่เลือกเป็นส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทต่อปี หากเกิดเหตุให้ต้องเคลมเจ้าของรถจะจ่ายเท่านี้ ส่วนต่างประกันจะเป็นผู้จ่าย

ความคุ้มครองเมื่อไม่มีคู่กรณีมีอะไรบ้าง หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากความประมาท คือไม่มีคู่กรณี ระบุคู่กรณีไม่ได้ ต้องเจ้าของรถที่ทำประกันไว้ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ประกันจะจ่ายส่วนต่างให้ แต่สำหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายไฟไหม้บริษัทประกันจะรับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

ความคุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายผิดมีอะไรบ้าง ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด ก็ยังได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์อยู่นะ ทั้งค่าซ่อมรถ ค่าชดเชยอื่นๆ ที่จ่ายให้คู่กรณีหรือบางที่อย่างประกันรถยนต์ชั้น 1 ทุกแพคเกจจาก Frank ก็มีค่าเดินทางระหว่างซ่อมให้ด้วยนะ


 

เกี่ยวกับ พินวา

Content Writer ผู้รักการเขียน ชอบแมว และการท่องเที่ยว สนใจการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมั่นว่าจะแบ่งปันเรื่องที่พบทั้งประกันรถยนต์ การท่องเที่ยว หรือสิ่งต่างๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย

วิธีการชำระเงิน
ร่วมมือกับ

00017/2559

ติดต่อแฟ้รงค์

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance