ความคุ้มครอง กรมธรรม์ และข้อตกลงต่างๆ ของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งกำหนดโดยบริษัททิพยประกันภัย

ให้ความคุ้มครองรวมทั้งหมดตามกรมธรรม์ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท กรมธรรม์คุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี


ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณี

 • เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำให้พิการ การขับขี่ และการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์
 • สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงอื่นๆ จากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายครั้งต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง (รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์)
 • ชดเชยรายได้ต่อวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์) ไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
 • ชดเชยค่าปลงศพ เนื่องจากการเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ไม่ชดเชยในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยในช่วง 180 วันที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถถือกรมธรรม์อุบัติเหตุ คนล่ะ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

อาชีพที่ได้รับการยกเว้นความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์

 • คนส่งเอกสารด้วยรถจักรยานยนต์
 • คนงานก่อสร้าง
 • ช่างยนต์
 • คนงานเหมือง
 • ชาวประมง
 • พนักงานทำความสะอาดกระจกบนตึกสูง
 • ช่างกล
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานดับเพลิง
 • สตันท์แมน
 • พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
 • พนักงานขับรถแท็กซี่
 • นักแข่งรถ
 • นักมวย
 • ผู้ประกอบอาชีพขับรถ
 • นักปีนเขา
 • พนักงานขุดเจาะน้ำมัน
 • กัปตันเรือ
 • อาสาสมัครกู้ภัยฉุกเฉิน
 • พนักงานติดตั้งเสาโทรศัพท์
 • พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา
 • นักเรียนช่างกล
 • วินมอเตอร์ไวค์
 • คนงานในโรงงาน
 • พนักงานในบริษัทแก๊ส
 • หรืออาชีพอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับที่ระบุมาข้างต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

การคุ้มครองจากกรมธรรม์จะมีผลทันที หลังจากที่เราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากคุณ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • โปรดศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจ รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยก่อนชำระเงิน
 • ในกรณีการซื้อจากการแนะนำจากลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ ให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 • Frank ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการพิจารณาการออกกรมธรรม์ของลูกค้าจากบริษัทประกันภัย และการเคลมค่าสินไหมทดแทนจะถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทที่รับประกันภัย
 • Frank จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลออนไลน์ หรือให้ข้อมูลกรมธรรม์ที่ผิดพลาดจากลูกค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงของการส่งเสริมการขาย

 • Frank ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการส่งเสริมการขายจากพาร์ทเนอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการส่งเสริมการขาย ของกรมธรรม์แต่ละประเภท ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุได้
 • รายการส่งเสริมการขายโดย Frank จะขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการชำระเงินของลูกค้า และสามารถเปลี่ยนแปลงตามวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก
 • รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ ส่วนลดอื่นๆ
 • รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดมีวันหมดอายุและไม่สามารถนำมาใช้ได้เมื่อเลยวันหมดอายุ
 • เมื่อต้องการใช้สิทธิในการส่งเสริมการขาย ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานตามที่เงื่อนไขของบริษัท และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษดังกล่าว
 • ลูกค้าต้องแจ้งสิทธิ์หรือรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการใช้ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการซื้อกรมธรรม์ทุกครั้ง ลูกค้าไม่สามารถขอใช้สิทธิ์หลังจากซื้อกรมธรรม์แล้ว

เงื่อนไขและข้อตกลงของโปรโมชั่นแนะนำเพื่อน

 • มูลค่ารางวัลที่ Frank ให้แก่ผู้แนะนำ ขึ้นอยู่กับแพคเกจและประเภทของประกันที่ผู้ถูกแนะนำซื้อประกัน
 • ผู้แนะนำสามารถแนะนำลูกค้าให้ Frank ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลที่กำหนด หลังจากที่ผู้ได้รับการแนะนำเสร็จสิ้นการซื้อ โดยมีการออกกรมธรรม์แล้วเสร็จ และเริ่มต้นวันคุ้มครองแล้ว
 • ผู้แนะนำจะต้องแสดงหลักฐานการแนะนำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำให้แก่ทางบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัลแนะนำลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการแนะนำ หรือ เมื่อทางบริษัทพิจารณาว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน
 • การแนะนำลูกค้าไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย, ส่วนลดและสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ได้

เงื่อนไขและข้อตกลงของการจัดส่งกรมธรรม์ออนไลน์

 • เมื่อซื้อ ประกันออนไลน์(ที่ไม่ใช่ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ) บนหน้าเว็บไซต์ Frank.co.th และชำระเงินเสร็จสิ้น ลูกค้าสามารถรอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมลได้ทันที
 • สำหรับลูกค้า Frank ผู้ซื้อ กรมธรรม์ออนไลน์ และต้องการกรมธรรม์ฉบับจริง สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่เบอร์โทร. 02-106-5800 โดยจะมีค่าใช้จ่าย 200 บาท/กรมธรรม์
 • การจัดส่งเอกสาร กรมธรรม์ พ.ร.บฉบับจริง จะใช้เวลาประมาณ 2-10 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง วิธีการจัดส่ง รวมถึงสภาพอากาศขณะนั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกช่องทางจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าตามความเหมาะสม

เงื่อนไข และข้อตกลงของการให้ส่วนลด ของแถมและของสมนาคุณ

 • Frank ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ที่ได้มอบของสมนาคุณหรือของแถมให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขส่งเสริมการขายที่จัดขึ้น
 • ของสมนาคุณหรือของแถมที่มอบให้กับลูกค้าอาจเกิดความล่าช้าในบางกรณี ลูกค้าสามารถติดตามได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้า
 • Frank ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณหรือของแถมให้กับลูกค้า โดยการมอบรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาของขวัญตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้ได้
 • ส่วนลด ของแถมและของสมนาคุณ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161