ความคุ้มครอง กรมธรรม์ และข้อตกลงต่างๆ ของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งกำหนดโดยบริษัททิพยประกันภัย

ให้ความคุ้มครองรวมทั้งหมดตามกรมธรรม์ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท กรมธรรม์คุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี


ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณี

 • เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำให้พิการ การขับขี่ และการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์
 • สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงอื่นๆ จากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายครั้งต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง (รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์)
 • ชดเชยรายได้ต่อวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์) ไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
 • ชดเชยค่าปลงศพ เนื่องจากการเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ไม่ชดเชยในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยในช่วง 180 วันที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์)

อาชีพที่ได้รับการยกเว้นความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์

 • คนส่งเอกสารด้วยรถจักรยานยนต์
 • คนงานก่อสร้าง
 • ช่างยนต์
 • คนงานเหมือง
 • ชาวประมง
 • พนักงานทำความสะอาดกระจกบนตึกสูง
 • ช่างกล
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานดับเพลิง
 • สตันท์แมน
 • พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
 • พนักงานขับรถแท็กซี่
 • นักแข่งรถ
 • นักมวย
 • ผู้ประกอบอาชีพขับรถ
 • นักปีนเขา
 • พนักงานขุดเจาะน้ำมัน
 • กัปตันเรือ
 • อาสาสมัครกู้ภัยฉุกเฉิน
 • พนักงานติดตั้งเสาโทรศัพท์
 • พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา
 • นักเรียนช่างกล
 • วินมอเตอร์ไวค์
 • คนงานในโรงงาน
 • พนักงานในบริษัทแก๊ส
 • หรืออาชีพอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับที่ระบุมาข้างต้น
ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance