พ.ร.บ.รถยนต์และจักรยานยนต์ คืออะไร? เกิดเหตุแล้วเคลม พ.ร.บ. ได้อย่างไรบ้าง?

พ.ร.บ.-คือ-อะไร-เกิดเหตุแล้ว-เคลมอย่างไร

อ่านเร็วๆ

 • .ร.บ. รถยนต์ คือประกันรถยนต์ภาคบังคับ(Compulsory Third Party Insurance) ที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 พ.ร.บ. มีขึ้นเพื่อคุ้มครองเบื้องต้นถ้าเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะได้รับการรักษาพยาบาลในทันที
 • พ.ร.บ. รถยนต์จะออกค่าใช้จ่ายในการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลรวมถึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถค่ารักษาพยาบาลจะเบิกจาก พ.ร.บ. เป็นอันดับแรก แล้วค่อยเบิกสิทธิ์อื่นๆ เพราะแบบนี้เองกฎหมายจราจรไทยจึงบังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. ก่อนจึงจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ และถ้าไม่ทำก็มีโทษคือโดนปรับได้ด้วยนะ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ และพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ได้ง่ายๆ กับ Frank 
 • พ.ร.บ. รถยนต์ กับภาษีรถยนต์เป็นคนละเรื่องกันนะครับ ซื้อ พ.ร.บ แล้วต้องเอาไปต่อภาษีอีกทีนะ

หลายคนถาม Frank เข้ามาบ่อยๆ ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ (Compulsory Third Party Insurance) ประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจต่างกันยังไง หรือเป็นสิ่งเดียวกัน Frank เลยจะมาสรุปให้อ่านกันอีกรอบว่าเพราะอะไรพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 จึงบังคับให้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนน จะจดทะเบียนและต่อภาษีได้ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์

พรบ-ดูแล-ค่ารักษา-พยาบาล-ทันที

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พ.ร.บ. เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ราคาเท่าไหร่ เราใช้ประโยชน์อะไรจาก พ.ร.บ. รถยนต์ได้บ้าง และการไม่ทำจะมีผลอย่างไร รวมถึงการเคลมที่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งบอกได้เลยว่าการทำ พรบ. ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเอามาก ๆ เลยครับ

พ.ร.บ.คืออะไร?

พ.ร.บ. รถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายนั่นเองครับ คือใน พ.ร.บ. ปี 2535 ได้ระบุไว้เลยว่า รถทุกชนิดต้องทำพ.ร.บ.ก่อนจึงจะต่อทะเบียนรถได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเรากันมากขึ้น ที่จริงแล้วถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลในทุกกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะทุกเสี้ยววินาทีมีความสำคัญต่อทุกชีวิตมากครับ

พรบ-คืออะไร-ทำไม-ต้อง-ทำ-พ.ร.บ.

ตามด้วย 2 ข้อดีของพ.ร.บ. นั้น ไว้เพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลของทั้งคนที่อยู่ในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกหรือเราเป็นบุคคลที่ 3 ก็ตาม สิทธิที่เราควรต้องรู้ไว้ คือ

1.ค่าเสียหายเบื้องต้น

ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกที่เราจะได้รับภายใน 7 วันคนละ 30,000 บาทในกรณีบาดเจ็บ และคนละ 35,000 บาทในกรณีสูยเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์

พรบ

 1. ถ้าในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะตามมา จะได้รับคนละไม่เกิน 65,000 บาท
 2. ในกรณีที่เสียชีวิต จะได้รบเงินค่าทำศพคนละ 35,000 บาท
 3. แต่ถ้ารักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะจ่ายค่าชดเชยคนละไม่เกิน 65,000 บาท (จ่ายตามจริง)

2. ค่าสินไหมทดแทน

คือ เงินชดเชยที่จะได้รับหลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้วและเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นจะได้รับ

 1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริงหรือไม่เกิน 80,000 บาท
 2. เงินชดเชยในกรณีสูยเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์ 200,000-300,000 บาท
 3. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต/ทพพลภาพถาวร 300,000 บาท
 4. ค่าชดเชยการรักษาตัว กรณีผู้ป่วยใน วันนละ 200 บาทไม่เกิน 20 วันรวม 4,000 บาท

รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดคนละไม่เกิน 304,000 บาท

หลักการของ พ.ร.บ. กรณีที่เกิดเหตุกับรถยนต์ 2 คันขึ้นไป

ผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลตามประกันของรถแต่ละคันอยู่แล้ว แต่ถ้ามีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้องให้แต่ละบริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับ

พรบ

ถ้าไม่ทำ พ.ร.บ.โดนปรับเท่าไหร่?

ก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจรและโดนค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ และแน่นอนว่ารถคันนั้นก็จะไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีโดนปรับ 400-1,000 บาทครับ

เคลม พ.ร.บ. อย่างไร?

พรบ-คืออะไร-เบิก-พ.ร.บ.

บริษัทกลางประกันภัยป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการเบิกจ่ายค่าสินไหมต่างๆ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการติดต่อของประชาชนทั่วประเทศ ส่วนในปี 2542 เป็นต้นมาก็สามารถรับประกันภัยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ได้ รวมถึงเป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติในกรณีที่รถทะเบียนต่างประเทศต้องการนำมาขับขี่ในประเทศไทยด้วย (Thai National Bureau of Insurance)

เข้าเรื่องขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ. นั้นเมื่อเราเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลให้แจ้งสิทธิที่เราต้องการใช้และในกรณีที่สำรองจ่ายไปก่อนให้ติดต่อที่ บริษัทกลางประกันภัย ครับเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมี

 • ใบแจ้งความ (บันทึกประวัน) ที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ประสบเหตุ หรือใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชนชนของทายาท

แล้วติดต่อที่บริษัทกลางประกันภัยโดยเราจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการ เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนครับ

กรณีถ้าค่ารักษาเกินวงเงินก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายจากสิทธิอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสังคม, 30 บาทรักษาทุกโรค, บัตรทอง หรือแม้แต่ประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามลำดับที่เราแจ้งครับ อย่าลืมว่าระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ของเราภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุนะครับระวังอย่าให้เกินกำหนดเวลานะครับ

แต่ถ้าโดนชนแล้วหนี ก็สามารถติดต่อรับความเชื่อเหลือได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอ่านเพิ่มได้จากบทความก่อนหน้าได้เลยนะครับ

อย่างที่บอกนะครับประโยชน์หลักของการทำ พ.ร.บ.หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับนั้น คือการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บเมื่อเกิดเหตุทันที ทำให้เราเห็นความสำคัญของการทำประกันมากขึ้นว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อความปลอดภัยในอนาคตหรือเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ

คุณสามารถต่อ พ.ร.บออนไลน์กับ Frank.co.th
ไม่ต้องรอ!! รับกรมธรรม์ผ่านทางออนไลน์ (นำไปต่อภาษีได้ทันที)

ต่อพรบ,จักรยานยนต์ ต่อพรบ,รถยนต์

Credit:
http://www.oic.or.th
https://th.wikipedia.org

(อัปเดทข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)