Category: เทคโนโลยี

Digital Disruption หรือ ดิจิทัล ดิสรัปชั่น กำลังรุกคืบเข้ามาใกล้แบบที่คุณคาดไม่ถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำ ๆ กับสิ่งประดิษฐ์มากมายทำให้สิ่งที่เราได้แต่จินตนาการกลับกลายเป็นจริง ทั้งรถยนต์ไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ นาฬิกาอัจฉริยะ และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมตัวในยุคอนาคตได้ก่อนใครกันเถอะ