ขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก ต้องทำไง ?

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

สวัสดีครับ ! มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย หลังจาก Frank บอกเล่าเรื่องราวเช็คประกันสังคม ด้วยวิธีการชิลที่สุดในโลก โดยบอกเล่าเรื่องราวการเช็กสิทธิประกันสังคมตามยุคดิจิทัลกันไปแล้ว หากคุณกำลังมีคำถามว่า “ขอเงินชดเชยกรณีลาออกจากประกันสังคมอย่างไร ? หรือวิธีการเช็คเงินว่างงานประกันสังคมต้องทำอย่างไร”  Frank ขออาสาบอกเล่าให้คำตอบอีกครั้งนะครับ

เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก

อย่างที่ทราบว่า ผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน หากคุณลาออกจากงานที่ทำอยู่ก็จะได้รับเงินชดเชยก้อนนี้ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ผู้ประกันตนจะได้รับอยู่แล้ว และคงต้องขอย้ำว่า เราจะต้องดำเนินเรื่องขอเงินชดเชยด้วยตัวเองนะครับ เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนต้องดูแลเอง หากเราไม่ดำเนินเรื่องภายใน 30 วัน เราก็อาจจะชวดและเสียสิทธิโดยไม่รู้ตัวเลยนะ

“ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น” อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จังหวัดราชบุรี

หากรายงานตัวช้ากว่า 30 วันนั้น ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนในระบบได้ แต่จะได้รับเงินชดเชยอาจจะน้อยลง หรือไม่สามารถขอได้เลยก็มีนะครับเอาเป็นว่า รักษาสิทธิให้ดี

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

ส่วนผู้ที่จะขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกจากงานได้จะต้องมีดังนี้

  • เมื่อผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน
  • สามารถขอเงินชดเชยประกันสังคมได้หากถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

หมายความว่า จะขอสิทธิประกันสังคมว่างงานได้ คุณจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมอย่างน้อยครึ่งปี หรือไม่ถูกให้ออกจากงานด้วยความผิดตามกฎหมาย เช่น ทำผิดกฎหมายอาญา, ทุจริต, จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย, ละทิ้งหน้าที่การทำงาน 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุจำเป็น, ได้รับโทษตามกฎหมาย ฯลฯ หากคุณทำตามที่เล่ามาข้างต้น จะไม่สามารถขอเงินส่วนนี้ได้นะครับ

แล้วต้องขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก ยังไงล่ะ ?

รับรู้รายละเอียดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมว่างงานที่ผู้ประกันตนจะได้รับแบบเบื้องต้นกันแล้ว มาครับในส่วนการลงทะเบียนคนว่างงานจะต้องทำอย่างไร มาอ่านแบบรวบรัดเข้าใจง่าย ๆ กันเถอะ

1. ยื่นคำร้องชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกช่องทางออนไลน์

“ก็ยุคดิจิทัลอ่ะเน๊าะ!” (เสียงแบบพี่ปาล์มมี่) การดำเนินเรื่องก็ยิ่งง่ายไปอีก ก่อนที่จะเดินทางสู่ไปสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน เราจะต้องยื่นเอกสารประกันสังคมเพื่อขอแบบฟอร์ม สปส 2-01/7 (สามารถกรอกเอกสารได้ที่ empui.doe.go.th) วิธีการไม่ยากครับ

  • ลงทะเบียนกรอกตามฟอร์มในระบบอ่านข้อมูลให้ครบ กดยอมรับการใช้งาน
  • กรอกรายละเอียดส่วนตัวของเราลงไปครับ เช่น ชื่อ นามสกุล บัตรประชาชน และอื่น ๆ ตามที่ระบบขอ ค่อย ๆ กรอกนะครับ แนะนำเตรียมบัตรประชาชนไว้ใกล้ตัว และถ้ามีรูปภาพหน้าตรงไว้ด้วยก็ได้นะ
  • กรอกเสร็จแล้ว เราจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมกับเอกสารแนะนำงาน

ประกันสังคมกรณีลาออก

ขอบคุณภาพจาก empui.doe.go.th

2. เดินทางไปสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านเรา

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์แล้ว… เตรียมเอกสารครับ! เอกสารอย่าให้ขาดนะครับ และเดินทางยื่นเอกสารขอรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าเบิกเงินชดเชยกรณีลาออกได้จริง ๆ

ส่วนเอกสารต้องใช้ขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก คือ

  • แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สปส 2-01/7
  • บัตรประจำตัวประชาชนเตรียมไว้ และสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองให้เรียบร้อย
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ผ่าน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เตรียมให้ครบและยื่นกับเจ้าหน้าที่เลยครับ เมื่อคุณสมบัติครบ สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่เราส่งให้เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะได้เงินเข้าบัญชีที่ยื่นเรื่องไว้

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

3. รายงานตัวเดือนละครั้งอย่าให้ขาด!

ดำเนินเรื่องเสร็จ!! ถึงคิวเช็คเงินว่างงานประกันสังคม ดูตารางนัดรายงานตัวของผู้ประกันตนออนไลน์ให้ดี หากกลัวพลาด แนะนำจดในปฏิทินหรือตั้งเตือนในมือถือไว้เลยครับ เพราะเราจะต้องรายงานผ่านเว็บไซต์เดือนละครั้ง “อย่าให้ขาดครับ” ซึ่งการรายงานตัวจะมีทุก ๆ 30 วัน

ข้อดี คือ เราสามารถรายงานตัวออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีแบบไม่เสียเวลาเดินทางมาสำนักงานเลยล่ะ

ขั้นตอนการรายงานตัวคนว่างงานผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อควรรู้คือเราสามารถกดรายงานตัวก่อนกำหนด 7 วัน หรือหลังกำหนด 7 วัน รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันรายงานตัวคือ 1 พฤษภาคม เราจะเข้าระบบเพื่อรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน หรือจะกดรายงานตัวไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคมก็ได้

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

ข้อแนะนำเบื้องต้น

ป้องกันการหลงลืมหรือตกหล่น !! แนะนำให้รายงานตัวขอเงินชดเชยแต่เนิ่น ๆ ดีกว่านะจ้ะ และผู้ว่างงานสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ สรุปว่า ลาออกจากงานก็อย่าลืมขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีว่างงานด้วยนะครับ (ตัวอย่างนะครับ)

เอาเป็นว่า เข้าใจสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมแล้วว่า จ่ายทุกเดือนก็มีความคุ้มช่วยเหลืออยู่นะ หากอยากเพิ่มความคุ้มครองให้กับชีวิต สนใจซื้อประกันเพิ่มเติม สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไว้ดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ครับ หรือจะซื้อประกันอื่น ๆ frank.co.th ก็มีจำหน่ายให้คุณนะครับ จ่ายเงินเสร็จรับกรมธรรม์ทันที ! สมดั่งสโลแกนว่า “รวดเร็ว เรียบง่าย และจริงใจกับคุณ” อ่านเงื่อนไขความคุ้มครองประกันได้ หรือจะสอบถามกับเราก็ได้ยินดีครับ

Frank Box: ประกันสังคมว่างงานได้เงินชดเชยกี่บาท ?

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือนละครับ คิดเป็น 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น เราเงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาทครับ อย่างไรก็ตามที่ Frank ยกตัวอย่างเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

frank ประกัน

 

เพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่เรื่องเดียว ฐานะนักเขียน Butter Cutter พร้อมเรียบเรียงทุกเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่นาที "I intend to write content easy-to-read within minutes." Nice to meet you. :)