วิธีแจ้งว่างงาน เพื่อขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกจากงาน

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

สวัสดีครับ ! มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย หลังจาก Frank บอกเล่าเรื่องราวเช็คประกันสังคม ด้วยวิธีการชิลที่สุดในโลก โดยบอกเล่าเรื่องราวการเช็กสิทธิประกันสังคมตามยุคดิจิทัลกันไปแล้ว หากคุณกำลังมีคำถามว่า “ขอเงินชดเชยกรณีลาออกจากประกันสังคมอย่างไร ? หรือวิธีการเช็คเงินว่างงานประกันสังคมต้องทำอย่างไร”  Frank ขออาสาบอกเล่าให้คำตอบอีกครั้งนะครับ

เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก

อย่างที่ทราบว่า ผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน หากคุณลาออกจากงานที่ทำอยู่ก็จะได้รับเงินชดเชยก้อนนี้ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ผู้ประกันตนจะได้รับอยู่แล้ว และคงต้องขอย้ำว่า เราจะต้องดำเนินเรื่องขอเงินชดเชยด้วยตัวเองนะครับ เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนต้องดูแลเอง หากเราไม่ดำเนินเรื่องภายใน 30 วัน เราก็อาจจะชวดและเสียสิทธิโดยไม่รู้ตัวเลยนะ

“ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น” อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จังหวัดราชบุรี

หากรายงานตัวช้ากว่า 30 วันนั้น ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนในระบบได้ แต่จะได้รับเงินชดเชยอาจจะน้อยลง หรือไม่สามารถขอได้เลยก็มีนะครับเอาเป็นว่า รักษาสิทธิให้ดี

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

ส่วนผู้ที่จะขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกจากงานได้จะต้องมีดังนี้

  • เมื่อผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน
  • สามารถขอเงินชดเชยประกันสังคมได้หากถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

หมายความว่า จะขอสิทธิประกันสังคมว่างงานได้ คุณจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมอย่างน้อยครึ่งปี หรือไม่ถูกให้ออกจากงานด้วยความผิดตามกฎหมาย เช่น ทำผิดกฎหมายอาญา, ทุจริต, จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย, ละทิ้งหน้าที่การทำงาน 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุจำเป็น, ได้รับโทษตามกฎหมาย ฯลฯ หากคุณทำตามที่เล่ามาข้างต้น จะไม่สามารถขอเงินส่วนนี้ได้นะครับ

แล้วต้องขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก ยังไงล่ะ ?

รับรู้รายละเอียดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมว่างงานที่ผู้ประกันตนจะได้รับแบบเบื้องต้นกันแล้ว มาครับในส่วนการลงทะเบียนคนว่างงานจะต้องทำอย่างไร มาอ่านแบบรวบรัดเข้าใจง่าย ๆ กันเถอะ

1. ยื่นคำร้องชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกช่องทางออนไลน์

“ก็ยุคดิจิทัลอ่ะเน๊าะ!” (เสียงแบบพี่ปาล์มมี่) การดำเนินเรื่องก็ยิ่งง่ายไปอีก ก่อนที่จะเดินทางสู่ไปสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน เราจะต้องยื่นเอกสารประกันสังคมเพื่อขอแบบฟอร์ม สปส 2-01/7 (สามารถกรอกเอกสารได้ที่ empui.doe.go.th) วิธีการไม่ยากครับ

  • ลงทะเบียนกรอกตามฟอร์มในระบบอ่านข้อมูลให้ครบ กดยอมรับการใช้งาน
  • กรอกรายละเอียดส่วนตัวของเราลงไปครับ เช่น ชื่อ นามสกุล บัตรประชาชน และอื่น ๆ ตามที่ระบบขอ ค่อย ๆ กรอกนะครับ แนะนำเตรียมบัตรประชาชนไว้ใกล้ตัว และถ้ามีรูปภาพหน้าตรงไว้ด้วยก็ได้นะ
  • กรอกเสร็จแล้ว เราจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมกับเอกสารแนะนำงาน

ประกันสังคมกรณีลาออก

ขอบคุณภาพจาก empui.doe.go.th

2. เดินทางไปสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านเรา

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์แล้ว… เตรียมเอกสารครับ! เอกสารอย่าให้ขาดนะครับ และเดินทางยื่นเอกสารขอรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าเบิกเงินชดเชยกรณีลาออกได้จริง ๆ

ส่วนเอกสารต้องใช้ขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก คือ

  • แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สปส 2-01/7
  • บัตรประจำตัวประชาชนเตรียมไว้ และสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองให้เรียบร้อย
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ผ่าน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เตรียมให้ครบและยื่นกับเจ้าหน้าที่เลยครับ เมื่อคุณสมบัติครบ สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่เราส่งให้เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะได้เงินเข้าบัญชีที่ยื่นเรื่องไว้

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

3. รายงานตัวเดือนละครั้งอย่าให้ขาด!

ดำเนินเรื่องเสร็จ!! ถึงคิวเช็คเงินว่างงานประกันสังคม ดูตารางนัดรายงานตัวของผู้ประกันตนออนไลน์ให้ดี หากกลัวพลาด แนะนำจดในปฏิทินหรือตั้งเตือนในมือถือไว้เลยครับ เพราะเราจะต้องรายงานผ่านเว็บไซต์เดือนละครั้ง “อย่าให้ขาดครับ” ซึ่งการรายงานตัวจะมีทุก ๆ 30 วัน

ข้อดี คือ เราสามารถรายงานตัวออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีแบบไม่เสียเวลาเดินทางมาสำนักงานเลยล่ะ

ขั้นตอนการรายงานตัวคนว่างงานผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อควรรู้คือเราสามารถกดรายงานตัวก่อนกำหนด 7 วัน หรือหลังกำหนด 7 วัน รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันรายงานตัวคือ 1 พฤษภาคม เราจะเข้าระบบเพื่อรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน หรือจะกดรายงานตัวไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคมก็ได้

ขอเงินชดเชยประกันสังคม ว่างงาน

ข้อแนะนำเบื้องต้น

ป้องกันการหลงลืมหรือตกหล่น !! แนะนำให้รายงานตัวขอเงินชดเชยแต่เนิ่น ๆ ดีกว่านะจ้ะ และผู้ว่างงานสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ สรุปว่า ลาออกจากงานก็อย่าลืมขอเงินชดเชยประกันสังคมกรณีว่างงานด้วยนะครับ (ตัวอย่างนะครับ)

เอาเป็นว่า เข้าใจสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมแล้วว่า จ่ายทุกเดือนก็มีความคุ้มช่วยเหลืออยู่นะ หากอยากเพิ่มความคุ้มครองให้กับชีวิต สนใจซื้อประกันเพิ่มเติม สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไว้ดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ครับ หรือจะซื้อประกันอื่น ๆ frank.co.th ก็มีจำหน่ายให้คุณนะครับ จ่ายเงินเสร็จรับกรมธรรม์ทันที ! สมดั่งสโลแกนว่า “รวดเร็ว เรียบง่าย และจริงใจกับคุณ” อ่านเงื่อนไขความคุ้มครองประกันได้ หรือจะสอบถามกับเราก็ได้ยินดีครับ

Frank Box: ประกันสังคมว่างงานได้เงินชดเชยกี่บาท ?

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือนละครับ คิดเป็น 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น เราเงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาทครับ อย่างไรก็ตามที่ Frank ยกตัวอย่างเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Content by Butter Cutter

frank ประกัน

 

เพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่เรื่องเดียว ฐานะนักเขียน Butter Cutter พร้อมเรียบเรียงทุกเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่นาที "I intend to write content easy-to-read within minutes." Nice to meet you. :)