ลดหย่อนภาษีฟรีแลนซ์ ? ต้องรู้ไรก่อนยื่นภาษีเงินได้

ลดหย่อนภาษีฟรีแลนซ์

ชีวิตชาวฟรีแลนซ์!! แน่นอนว่า เราต้องเจอกับนายจ้างมากหน้าหลายตา และไม่มีใครมาดูแลเรื่องยื่นภาษี หรือทำเอกสารลดหย่อนภาษีให้เราเหมือนเป็นมนุษย์เงินเดือนแน่ ๆ อ่ะ ! สำหรับฟรีแลนซ์มือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการ และไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีฟรีแลนซ์ยังไงดีหนอ แฟรงค์ขอแนะนำตามนี้ครับ !! 

ส่วนใหญ่จะมีการหักภาษีเงินได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 1. หัก 3% ของเงินที่จ่ายทุกครั้ง รับใบทวิทุกรอบ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบนี้
 2. คำนวณภาษีจากรายได้สะสมที่ได้รับจากนายจ้าง หรือบริษัทฯ ที่ฟรีแลนซ์ทำงานให้

ฟรีแลนซ์ต้องขอใบทวิ 50 

เฮโล่วพี่จ๋า ใบทวิ 50 สำหรับฟรีแลนซ์คืออะไร ? ฉันไม่รู้จัก (555+) ใจเย็นครับ แฟรงค์ขอหยิบข้อมูลจากกรมสรรพากร ระบุว่า ใบทวิ 50 หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บางครั้งถูกเรียกว่า “ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)” เป็นเอกสารสำคัญที่ฟรีแลนซ์หรือผู้ทำอาชีพอิสระจะต้องขอจากนายจ้างเองนะครับ หากนายจ้างหักภาษีเราต้องตามเอกสารนี้ด้วยนะ  ไม่เหมือนการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ฝ่ายบุคคลทำให้ล่ะ

กรณีที่เรารับทำงานฟรีแลนซ์ ผู้ว่าจ้างอาจจะขอหักภาษี ณ ที่จ่ายทันทีหลังจากจ่ายเงิน เช่น ค่าจ้าง 1,000 บาทหัก 3% หมายความว่า เราจะมีเงินเหลือเข้ากระเป๋า 970 บาท หักเป็นเงินภาษี 30 บาท 

หรือถ้าเงินรายรับจำนวนมากแนะนำสอบถามสรรพากรใกล้คุณจะดีที่สุด เพราะอาจจะตีความเป็นรายได้มาตรา 40(2) หรือ 40(8) 

“ฟรีแลนซ์ทั้งหลายไม่งงนะครับ”

โดยคนไทยที่มีรายได้ทุกคนจะต้องใช้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภงด 91) ล่ะครับ ดังนั้น ย้ำอีกรอบว่า ฟรีแลนซ์ห้ามลืมขอใบทวิ 50 นะจ้ะ รักษาสิทธิตัวเองให้ดี ต้องเก็บให้ดีทุกฉบับ อย่าให้ตกหล่น !! เพราะอาจจะโดนภาษีย้อนหลัง จะบอกว่า หลังอานเลยนะครับ ฮรื้อออ

ลืมขอใบทวิ 50 ทำไงดี 

ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับ นอกจาก “กลับไปขอใบทวิ 50 (ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย) จากผู้ว่าจ้างอีกครั้ง” เพราะถ้าเราไม่ยื่น ระวังงานจะเข้า !! 

อัตราภาษีเงินเกณฑ์เดียวกับคนทำงานประจำ

 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 1 – 150,000    บาท ได้รับยกเว้น
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 150,001 – 300,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 5 ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ จะอยู่ที่ 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 300,001 – 500,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 10 ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ จะอยู่ที่ 20,000 บาท    
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 500,001 – 750,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 15 ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ จะอยู่ที่ 37,500 บาท    
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 20 ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ จะอยู่ที่ 50,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 25 ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ จะอยู่ที่ 250,000   บาท        
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 30 ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ จะอยู่ที่ 900,000  บาท
 • เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีร้อยละ 35   

นอกจาก ใบทวิ 50 สำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องเตรียม ยังมีเอกสารอื่น ๆ หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนร่วมครับ  เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ (ต้องแจ้งขอเอกสารกับบริษัทฯ หรือตัวแทนก่อนยื่น) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน RMF/LMF ค่าลดหย่อนเพื่อการบริจาค และค่าลดหย่อนพิเศษปีภาษีแต่ละปี ฯลฯ 

เมื่อฟรีแลนซ์ไม่ฟรีภาษี เอาเป็นว่าทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิตไว้ลดหย่อนภาษีและดูแลคุ้มครองคุณเถอะครับ ดีที่สู๊ดล่ะ


FYI : อ้างอิงข้อมูลภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ระบุว่า 

 • มาตรา 40 (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว
 • มาตรา 40 (8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว 

ขอบคุณข้อมูล rd.go.th, wealthmeup.com, set.or.th 

Content by Butter Cutter
Artwork by Kamonwan Wongchai

เพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่เรื่องเดียว ฐานะนักเขียน Butter Cutter พร้อมเรียบเรียงทุกเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่นาที "I intend to write content easy-to-read within minutes." Nice to meet you. :)