6 ขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยาช่วง Covid-19

ลงทะเบียนเกษตรกร

ข่าวดี! สำหรับเกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรช่วงโควิด 19 (Covid-19) แล้ว เพียงลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ผ่านที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งหมด 15,000 บาท ส่วนเกษตรกรท่านใดที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะท่านสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดก็ได้ตามที่สะดวกเลย  แล้วเราจะต้องลงทะเบียนเกษตรกรที่ไหน? ทำอย่างไรบ้าง เเฟรงค์สรุปมาให้แล้วที่นี่….

ข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้คือ 

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • บัญชีเงินฝากธนาคาร

การลงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ลงทะเบียนเกษตรกร

หากใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรได้ที่ http://farmer.doae.go.th เพื่อเช็กสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกร

พอหลังจากวันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) จะเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรผ่านที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาในช่วงโควิด 19 เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง แบบไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ หรือใครที่ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. ก็สามารถเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้เช่นกัน บอกเลยว่าทำไม่ยาก! แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเกษตรกร

ลงทะเบียนเกษตรกร

อันดับแรกให้ลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ เพียงคลิกไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วคลิกที่ปุ่มเกษตรกรแจ้งช่องทางการรรับเงินโอน แต่ขอย้ำก่อนว่า! อันนี้เป็นเว็บไซต์หลักเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลเบื้องต้น และแจ้งช่องทางการโอนเงินของเกษตรกรเท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบของการช่วยเหลืออื่นของรัฐเช่น การลงทะเบียนเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (www.เราไม่ทิ้งกัน.com) หรือโครงการอื่นๆ อย่างใด

2. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ลงทะเบียนเกษตรกร

ต่อมาให้เราติ๊กที่เครื่องหมายช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” ทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อน จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

3. ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน

ลงทะเบียนเกษตรกร

แล้วให้ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรตามหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน เช่น กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสความปลอดภัย (ตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์) เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไป

4. ยืนยันข้อมูลอีกครั้ง

หลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันข้อมูล โดยเราจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ และอย่าลืมกรอกเลขบัญชีธนาคารเงินฝากรับโอน แล้วกดปุ่มถัดไป

5. ระบบสรุปข้อมูลทั้งหมด

เมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดของผู้ที่ต้องการเงินเยียวยาเกษตรกร  เพื่อให้ตรวจสอบก่อนยืนยันข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเกษตรกร

6. ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายระบบแจ้งว่า ท่านได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้ว” และจะได้รับเงินเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด โดยจะมีเครื่องติ๊กถูกสีเขียวเป็นการยืนยันว่าลงทะเบียนเกษตรกรช่วงโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร

ลงทะเบียนเกษตรกร

  • ผู้ที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตร อาจจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอเงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
  • ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กําหนด
  • ผู้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ : ครัวเรือน หมายถึง บุคคลเดียวหรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน

ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตกร 15,000 บาท

ลงทะเบียนเกษตรกร

คำตอบ : เกษตรทุกกลุ่ม พืช ประมง และปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/2563

เห็นไหมล่ะ? ว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลย เพียงทำตามขั้นตอนลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรที่เพนกวิน Frank แนะนำข้างต้นเท่านั้น สะดวกสบาย ทำเองได้ที่บ้าน และปลอดภัยในช่วงไวรัสโควิด 19  ระบาดอีกด้วย หากท่านมีสิทธิ์เกษตรกรตามข้อตกลงดังกล่าว ก็จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท  (เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน)

หลังจากตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว ก็อย่าลืมนึกถึง Frank.co.th ประกันภัยที่รวดเร็ว เรียบง่าย และจริงใจกับคุณด้วยนะ เพราะเราจะดูแลลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี พร้อมช่วยเหลือทุกเรื่องประกันภัย ให้ครอบคลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอนาคตจะเป็นอย่างไร คุณก็อุ่นใจมากขึ้น

 

ซื้อประกันออนไลน์

Content Writer ผู้ที่รักในงานเขียน การเล่าเรื่อง ชอบแชร์ความรู้ใหม่ๆ และไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเอง อยากถ่ายทอดเรื่องราวดีดีผ่านตัวอักษร เชื่อว่าจะทำให้ผู้อ่านมีความสุข และสนุกไปพร้อมกัน