Author: Chewey Blogger

Content Writer ที่รักในการเขียน การเล่าเรื่อง การนอน และช็อกโกแลตเย็น เลยอยากที่จะสร้างงานเขียนดีๆ บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ และนอนกินช็อกโกแล็ตเย็นไปด้วย