มหาราชของปวงชนชาวไทย

the-great-kings-and-Jakkree-dynasty-of-thailand

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ Frank อยากสรุปพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน แต่ก็เกรงว่าเราจะอ่านกัน 3 วัน 7 วันก็ไม่จบ จึงขอรวบรวม มหาราชของชาวไทยมาให้อ่านกันก่อนนะครับ มาถึงวันนี้แล้วหลายคนคงสงสัยว่าเรามีมหาราชากี่องค์กัน? Frank เองก็หาคำตอบจากหลายแหล่งที่มานะครับ จนทราบจากข้อมูลล่าสุดว่า รวมแล้ว 8 พระองค์ นั่นคือ

 

 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (King Ramkhamhaeng the great)

 

King-Ramkhamhaeng-the-great

 

พระองค์แรกของพวกเราเริ่มในยุคที่เรายังเป็นประเทศสยามอยู่ครับ และเป็นช่วงที่มีศึกสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนกันอยู่ ดังนั้นขอย้อนอดีตกันไปสมัยอาณาจักรสุโขทัย พระองค์ทรงขยายอณาจักร และทรงใช้หลัก “พ่อปกครองลูก” ในการปกครองประชาชนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้น ทรงรับพระพุทธศาสนาจากทวีปลังกามาเป็นศาสนาประจำชาติ นอกจากนั้นทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเอง ซึ่งก็คือที่เราใช้อ่าน เขียน กันมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะครับ

 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan the Great)

 

King-Naresuan-the-Great

 

ด้วยหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ให้กับพม่านั้น ท่านคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเอกราชใน พ.ศ. 2135 และกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา ซึ่งในขณะนั้นเรายังอยู่ในยุคที่ต้องทำศึกสงครามมากมายเพื่อทั้งปกป้องดินแดนของเราเองและขยายอาณาเขตให้เกิดความมั่นคง โดยพระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีบนคอช้างและทรงฟันพระมหาอุปราชาจนสิ้นพระชนม์ หลังจากนั้นการศึกกับพม่าก็ได้ลดน้อยลง ไม่ยกทัพมารุกรานเราอีก เรายังมีประเทศอยู่ได้ก็เพราะพระองค์ท่านเลยนะครับ ล่าสุด frank ได้ทราบที่มาของเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ที่เกี่ยวกับพระสุบินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เกี่ยวกับพระองค์ท่านที่ทรงตรัสถึงประชาชนที่ยินดีรับใช้ชาติจนตัวตายโดยไม่เสียดายชีวิตแล้วยื่งรู้สึกขอบคุณพระองค์ท่านมากขึ้นไปอีก  

 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (King Narai the Great)

 

King-Narai-the-Great

 

ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงพระปรีชามากเรื่องของการปกครอง โดยมีการส่งราชฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลอำนาจของประเทศฮอลันดา ซึ่งในขณะนั้นได้มีการยึดครองชวาหรืออินโดนีเซียไปแล้วในยุคของการล่าอาณานิคม ทำให้เรายังรักษาดินแดนไว้ได้ในตอนนั้น นอกจากนี้ยังถือเป็นยุคเริ่มต้นที่ทรงติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติ  ทรงพระปรีชาในด้านกวี และทรงส่งเสริมการกวี จนเป็นเหตุให้เกิดมีกวีที่มีชื่อเสียงหลายคน มีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเล่ม นับเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทยเลยครับ

 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (King Taksin the Great)

 

King-Taksin-the-Great

 

 

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในอาณาจักรธนบุรี ทรงเป็นลูกจีนคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ทรงครองราชและทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าจากการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 และยังทรงทำศึกสงครามตลอดรัชสมัยของท่านเพื่อรวบรวมแผ่นดินที่อยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆ และทรงโปรดเกล้าให้สร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีใหม่ อีกทั้งยังทรงขยายอาณาเขตของประเทศออกไปอย่างกว้าขวางอีกด้วย ที่สำคัญพระองค์เป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเชื้อชาติไทยและจีน  

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (His Majesty King Phra Buddha Yodfa the Great)

 

His-Majesty-King-Phra-Buddha-Yodfa-the-Great

 

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่และทรงพระราชทานนามว่า  กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรา ยุทธยา มหาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต  สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ รวมถึงโปรดเกล้าให้สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมายเพื่อทำนุบำรุงบ้า้นเมืองหลังจากยุคสงคราม ได้โปรดฯให้มีการตราขึ้นเป็นครั้งแรก คือ กฎหมายตราสามดวง และยังได้ทรงจัดการเรื่องการปกครองให้เป็นระบบแบบแผนกรมกองมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นครั้งแรกที่เราได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก รวมถึงการฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถูกทำลายไปในช่วงสงคราม ที่โดดเด่นที่สุดคือ พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ อันเป็นสุดยอดวรรณคดีเอกของไทย

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (สมเด็จพระปิยะมหาราช) รัชกาลที่ 5

(His Majesty King Chulalongkorn the Great)  

 

His- Majesty-King-Chulalongkorn-the-Great

 

พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชายิ่งอีกพระองค์หนึ่งของคนไทย ที่นอกจากเปลี่ยนโฉมหน้าความเจริญของประเทศเราแบบก้าวกระโดดให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งระบบไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ การรถไฟ การประปา การไฟฟ้า โรงเรียนกฎหมาย ระบบการวางระบบการปกครองแบบกระทรวง ทบวง กรม เริ่มใช้ระบบเงินตราธนบัตรและเหรียญกษาปน์แทนเงินพดด้วงแล้ว

 

thai-bank-note             thai-bank-note

 

พระราชกรณียกิจสำคัญที่สุดอีกประการนั้นคือ การเลิกทาส ที่สามารถทำได้อย่างปราศจากความขัดแย้ง และเนื่องจากในช่วงเวลานั้นอยู่ในยุคล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก ด้วยอ้างถึงความไม่เจริญทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยพระปรีชายิ่งของพระองค์ในปี พ.ศ. 2433 เราจึงได้มีแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นราชวงศ์ชั้นสูงจากยุโรปเสด็จมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก นั่นก็คือสมเด็จพระราชมกุฏราชกุมารของรัสเซียซึ่งต่อมาได้ครองราชเป็นสมเด็จพระราชานิโคลัสที่สอง รวมถึงทรงเสด็จประพาสประเทศทางฝั่งยุโรปเพื่อแสดงว่าเรามิใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนและได้ตีพิมพ์พระฉายลักษณ์ในหนังสือพิมพ์ยุโรปจนได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นๆ ทำให้เราสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแทนที่สูญเสียอาณานิคม

 

europian-news-paper-image-of-king-rama-v

 

ในเรื่องของศาสนานั้นพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระ และด้านสาธารณสุขนั้นเราได้มีโรงพยาบาลศิริราชเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมถึงพระปรีชาด้านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

 

siriraj-hospital

 

ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า พระปิยะมหาราช อันหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักนั่นเองครับ

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) รัชกาลที่ 6

(His Majesty King Vajiravudh the Great)  

 

His-Majesty-King-Vajiravudh-the-Great

 

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายด้านที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งก็คือวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเอง ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย จัดตั้งธนาคาร รวมถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุล ทรงออกแบบธงไตรรงค์ ที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ใน พระราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช  (สมเด็จพระภัทรมหาราช) รัชกาลที่ 9

(His Majesty King Bhumibhol Adulyadej the Great)  

 

His-Majesty-King-Bhumibhol-Adulyadej-the-Great

 

พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุด พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระภัทรมหาราช” หมายความว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง” แต่ประชาชนชาวไทยนิยมเรียกท่านว่า “ในหลวง” ซึ่งคาดว่าย่อมาจาก “ใน(พระบรมมหาราชวัง)หลวง” หรืออาจออกเสียงเพี้ยนมาจากคำว่า “นายหลวง” ซึ่งแปลว่าเจ้านายผู้เป็นใหญ่ ด้วยพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้านที่ท่านทรงงานให้ประชาชนชาวไทยมาตลอด ทำให้พสนิการพร้อมใจกันขานนามพระองค์ท่านว่า “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”  

 

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีความครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย สถาปัตยกรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ การดนตรีและศิลปะอื่น ด้านวรรณศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทความและทรงแปลหนังสือไว้หลายเล่ม ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น

 

-โครงการฝนหลวงที่แก้ปัญหาภัยแล้ง

-โครงการแก้มลิงที่แก้ปัญหาน้ำท่วม

-โครงการแกล้งดินที่แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่างของดิน

-มูลนิธิโครงการหลวงที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมื่องหนาวแก่ชาวเขาแทนการปลูกฝิ่น

 

chaipattana-water-turbine

 

โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางองค์กรสหประชาชาติได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ และยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาอีกด้วยครับ  

 

his-majesty-king-bhumibol-adulyadej-royal-vehicles-for-rural-areas-visits

 

ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดของโลก และทรงเป็น“พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ตลอดกาลครับ

 

ร่วมถวายความอาลัย

 

Credit: http://www.todayth.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.html, https://sites.google.com/site/7mharachnisyam/home/phra-mha-ksatriy-phuthrng-di-rab-kar-theid-thul-ykyxng-wa-pen-mharach/phra-rach-prawati-khxng, http://hongpakraiwan.blogspot.com/2011/04/blog-post_30.htm, http://pantip.com/topic/33831990l, http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2016/03/22/entry-1, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000100302&Html=1&TabID=1&, http://thekingofzathailand.blogspot.com/2016/02/6-6-2-1.html, http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2016/03/22/entry-1, https://sites.google.com/site/phramhaksatriymharachthiy/5-phrabath-smdec-phraphuthth-yxd-fa-cula-lok-mharach, http://www.chaoprayanews.com/2009/03/13/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80/, https://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/data_king_family/Chakri_Dynasty/king_5.htm, https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A, http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=30665&f=25, http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html

 

 

 

 

Content Writer ผู้ชื่นชอบและเชี่ยวชาญการทำเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะเรื่องประกัน การเงิน การลงทุน ชอบของล้ำๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เรื่องเที่ยวไม่ชอบเที่ยวซ้ำใคร และยินดีเป็นที่สุดที่ได้แบ่งปันเรื่องที่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ได้อ่านเพราะการแบ่งปันทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ