ยื่นภาษีปี 59 ลดหย่อนด้วยบิลท่องเที่ยว

frankly-speaking-podcast-tax-refund-2016-by-travelling-bill

อ่านเร็วๆ

 • ช่วงเวลาในการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองตั้งแต่ เดือนมกราคม-10 เมษายน 2560 ของปีนี้หรือการยื่นแบบด้วยตัวเองจะเป็นตั้งแต่มกราคม-มีนาคมของทุกปี
 • การยื่นลดหย่อนภาษีด้วยบิลท่องเที่ยวตลอดทั้งปีมีกฎกระทรวงรองรับว่าสามารถยื่นลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทและเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาอีก 15,000 บาท รวมยื่นคืนภาษีได้ 30,000 บาท
 • ฉลาดใช้เงินมากขึ้นอีกนิดโดยบิลท่องเที่ยวในประเทศที่ยื่นคืนภาษีได้ คือ ค่าที่พักโรงแรม ค่าที่พักโรงแรมที่รวมอาหารเช้า และค่าบริการท่องเที่ยวแบบเพ็กเกจทัวร์ที่รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าทำกิจกรรม ค่าที่พัก ค่าอาหารต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
 • บิลท่องเที่ยวที่ยื่นคืนภาษีไม่ได้พวกบิลแยกต่างๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร หรือบิลท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือซื้อแพ็กเกจทัวร์ไว้แต่ยังไม่ได้ไปเที่ยวในปีที่ผ่านมา

 

tax-refund-2016-with-travelling-bill

 

นาทีที่ 0.56

 

การยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์เราสามารถกรอกตามช่องเพื่อรับสิทธิลดหย่อนได้ทั้ง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รายได้ของคู่สมรส การเลี้ยงดูบุตร การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับมนุษย์เงินเดือน ก็วสามารถยื่นลดหย่อนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และการลงทุนในกองทุนต่างๆ

 

นาทีที่ 1.42

 

การซื้อประกันชีวิตของตัวเราเอง หรือการซื้อประกันชีวติให้พ่อ-แม่สามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน

 

นาทีที่ 1.59

 

บิลค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของปี 2559 สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ทั้งตามกฎกระทรวงเดิมคือ ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทและจากการประกาศเพิ่มเติมของรัฐบาลในเดือนธันวาคม 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทรวมแล้วคือ 30,000 บาท    

 

tax-refund-2016-with-travelling-bill

 

นาทีที่ 3.40

 

รายละเอียดของบิลท่องเที่ยวที่ยื่นลดหย่อนภาษี 2559 ได้ คือ

 1. บิลค่าที่พักโรงแรม
 2. บิลค่าที่พักโรงแรมที่รวมอาหารเช้า และ
 3. การซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวที่รวมค่าเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเรือและการทำกิจกรรมต่างๆ ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

นาทีที่ 4.32

รายละเอียดของบิลท่องเที่ยวที่ไม่สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีปี 2559 ได้ เช่น

 1. บิลค่าตั๋วเครื่องบินแยก
 2. บิลค่าเช่ารถแยก
 3. บิลค่าอาหารแยก
 4. บิลการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 5. การซื้อแพ็กเกจทัวร์ในปี 2559 แต่ยังไม่ได้ใช้เดินทางในปีนั้น

 

นาทีที่ 5.50

สรุปแล้วบิลที่ยื่นลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือใบกำกับภาษีจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาติถูกต้อง และรวมทั้งปี 2559 เราสามารถยื่นคืนภาษีสูงสุดตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

 

tax-refund-2016-with-travelling-bill

 

frank’s box

 • ข้อมูลการยื่นลดหย่อนภาษีปี 2559 ด้วยค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวที่ประกาศโดยกรมสรรพกรสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี 15,000 บาท, ภายในเดือนธันวาม 2559 อีก 15,000 บาทและยังมีการประกาศเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งในช่วงสงการณ์และ 15-31 ธันวาคม 2559 เพิ่มอีกช่วงละ 15,000 บาท รวมแล้วทั้งปีสามารถยื่นลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกระตุ้นการใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 60,000 บาท